“Voor de Rabobank was het risico-aspect veel belangrijker dan het rendement-aspect”

Twents Effectenhuis: ‘the new kid on the block’

Het waren jarenlang gerespecteerde Rabo-medewerkers, Eric Senger en Gerben Peddemors. In loondienst. Sinds een paar jaar zijn de heren zelfstandig ondernemers. Ze runnen het Twents Effectenhuis. En ze zijn beter, durven ze hardop te zeggen. Peddemors: “Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar meer rendement voor mijn klanten geboekt dan in een vergelijkbare periode bij de Rabobank.” Omdat hij toen aan regels gebonden was waar hij nu niet meer mee te maken heeft...

Peddemors vat het keurig samen: “Ik ben bij de bank weg gegaan. De bank wilde van de beleggingsadviseurs af en mijn eigen werk werd steeds verder ingekaderd. Ik had de behoefte wat anders te gaan doen.” Senger is de man van de klantendata. Eerst bij Wehkamp, waar kennis over klantgedrag natuurlijk goud waard is, maar ook banken willen graag weten wat klanten drijft. “Dat noemen ze technische analyse en daarmee kun je voorspellend opereren.”

Radio Oost

Schrijver dezes presenteerde jarenlang een economische rubriek bij Radio Oost. Op vrijdagmiddag werd Gerben Peddemors van toen nog de Rabobank gevraagd naar zijn mening over de beursperikelen die week. De eerste jaren kon Peddemors gewoon zijn professionele mening geven over de stijging en daling van de waarde van de aandelen
en welke hij goede investeringen vond. Later werd dat steeds meer centraal aangegeven vanuit het Utrechtse hoofdkantoor. En als Peddemors dan andere adviezen gaf op Radio Oost, dan waren de rapen gaar. Op zich is het natuurlijk niet vreemd dat alle Raboban- ken eenzelfde advies geven, ook al zijn alle Rabo-banken in de coöperatie zelfstandig. Die structuur heeft de bank in het verleden geen windeieren gelegd, maar er zijn ook wel wat schandalen te vinden van bankdirecteu- ren links en rechts die zichzelf overschatten en ‘hun’ bank in schandalen verwikkelden. “Even voor alle duidelijkheid, ik ben niet met trammelant weggegaan, maar wel met een mooie zakelijke overeenkomst,”
aldus Peddemors.

Breed spectrum

De hamvraag is nu natuurlijk of ik mijn geld moet laten beleggen door een reguliere grootbank of mij moet wenden tot het Twentse Effectenhuis in Weerselo? De vraag stellen is hem beantwoorden, vinden Ped- demors en Senger. Maar als je veel minder dan een ton wilt laten beleggen, moet je hun deurtje voorbij gaan. Peddemors: “We gaan praten over je vermogenspositie, je financiële positie, je inkomen, hoelang je het geld beschikbaar hebt voor beleggingen, je risicohouding.” Als het profiel duidelijk is, komen de heren beter beslagen ten ijs dan bij hun vorige werkgever, vinden ze zelf: “Ons grote voordeel is dat wij een breed spectrum hebben waarin we kunnen beleggen. Wij zijn onafhankelijk, in de Unilevers en Philipsen van deze wereld kunnen wij rechtstreeks beleggen. Daar zit geen beleggingsfonds tussen en geen vermogensrendement. En daarom doen we het gemiddeld beter dan vroeger. Een voorbeeld. Wij zijn positief over Twentsche Kabel in Haaksbergen, die hebben we in portefeuille. Dan levert die net iets meer op dan wanneer je een indextrekker van de AEX hebt... We hebben nu ook veel meer keu- zes. Neem de Amerikaanse en Duitse markt. Daar zijn heel mooie ‘midcappers’, de subtop van het bedrijfsleven. Voor Amerikaanse begrippen zijn dat kleintjes, voor onze begrip- pen grote bedrijven.” Maar de Rabo verbood daarin te beleggen voor de klant. “Ze wilden niet meer dat in het hele land maar geadvi- seerd werd te beleggen in dat soort bedrijven. Dan hadden ze het niet meer in de hand.” Na een paar seconden stilte: “Voor de Rabobank was het risico-aspect veel belangrijker dan het rendement-aspect.”

Verzekeringen

Senger verliet eerder dan Peddemors de Rabobank. Hij stortte zich in de verzeke- ringen, hypotheken, pensioenen. “Ik was tussenpersoon met alle noodzakelijke vergunningen.” Toch heeft Twents Effecten- huis aansluiting gezocht bij de Rotterdamse vermogensbeheerder Aureus. “We hebben ervoor gekozen een stapje hoger te gaan met het beleggingsverhaal en daarom heb- ben we ons verbonden aan een grote ver- mogensbeheerder. Wij zijn met zijn tweeën en dan ben je kwetsbaar. Wij kunnen elkaar vervangen. maar we hebben een kader no- dig waarbinnen we kunnen opereren en we weten dat er behoefte is bij Twentse klanten om ook te kunnen beleggen in bepaalde individuele aandelenposities. Daarom heb- ben we een groot platform achter ons. Zij hebben die vergunning. Zo’n vergunning met zijn tweeën is lastig ja.” Een ander voordeel is dat het platform ook technisch beleggen niet schuwt: zonder emoties onderzoeken hoe een aandeel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat dat wellicht voor de toekomst betekent. Peddemors: “We combi- neren de twee werelden van goed naar een bedrijf kijken. Wij willen een portefeuille met kwalitatief goede bedrijven dus dat betekent dat bedrijven toegevoegde waarde bieden op het geïnvesteerde vermogen. Aan de andere kan heeft technische analyse wel degelijk een voorspellende waarde en die achtergrond hebben we ook dankzij Aureus. Hun research gebruiken we om de portefeuilles te opti- maliseren.” Als ‘new kid on the block’ moet je je eerst wel bewijzen, hebben de heren in gemerkt. “Eerst geven ze 250.000 euro om te beleggen en als je daar een succes van maakt, dan krijg je nog meer.”

'Ons grote voordeel is dat wij een breed spectrum hebben waarin we kunnen beleggen’'

Spannen maar vol risico

We kunnen opsommen waarom grootbanken niet deugen, maar feit is dat de banken een uitstekende reputatie hebben onder hun eigen personeel. Veel werknemers worden uitstekend betaald en rond de 20ste van de maand stort de bank keurig het salaris. En

nu zijn de heren ondernemer geworden, spannend maar ook vol risico. Peddemors:
“Ik was geen ondernemer. Ik heb het ook nooit geambieerd maar het kwam op mijn pad. Dit is de manier om het werk te doen dat ik leuk vind, waar ik goed in ben en om de vele kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan aan de klanten beschikbaar te stellen.” En dan zonder stropdas. “Ik heb de noodzaak van een stropdas nooit begrepen, dus die heb ik zo snel als mogelijk afgedaan toen dat kon.” Maar hij wil heel graag afsluiten met het motto van effectenhuis: “We zitten aan de onderkant qua kosten, we z
itten aan de bovenkant qua rendementen.”

 

Escape om te sluiten