Niki Holterman zwaait de scpter in de internationale school in Erde

Mensen die als gevolg van hun werk (ondernemers van multinationals, diplomaten) vaak reizen of in het buitenland verkeren of hun kinderen Engels onderwijs willen laten volgen, kiezen er vaak voor hun kind onder te brengen op een internationale school. In Overijssel, in Eerde, staat de oudste en enige ‘boarding’-school van Nederland (opgericht in 1934). Het totale onderwijspallet (van basisschool tot en met VWO) wordt aangeboden. In totaal kunnen er maxi- maal honderd leerlingen les krijgen. Een deel op basis van dagonderwijs, meer dan de helft van de leerlingen blijft slapen (vijf of zeven dagen).

Niki Holterman zwaait de scepter in Eerde. “We bieden hier hoogwaardig internationaal onderwijs. In kleine klassen met individuele aandacht.” Alles voor de leerling... “Door-
dat we zulke kleine klassen hebben, is er gerichte individuele aandacht voor alle studenten. Niet alleen als ze extra support nodig hebben omdat ze moeite hebben met vakken, maar ook voor de studenten die juist meer uitdaging nodig hebben.” Het diploma geeft toegang tot elke universiteit wereld- wijd. Er zijn hier meer dan twintig nationali- teiten, Engels is de voertaal. Ouders brengen hun kinderen hier omdat ze hen willen laten klaarstomen voor een carrière wereldwijd.”

Geen internaat meer

Wellicht dat je er minder oog voor hebt als je 14 jaar bent, maar het kasteel (uit 1915) ligt prachtig in een fraai landgoed dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. “Nee, het is geen internaat meer. Er zijn bijvoorbeeld heel veel (naschoolse) activiteiten zoals paardrijden, basketbal, voetbal en tennis. Maar er kan ook gekozen worden voor de art-club, schaken, yoga en meditatie. En natuurlijk zijn er bezoeken aan musea, theater, bioscoop en dergelijke mogelijk.” ‘Eerde’ heeft eigen chauffeurs die de kinderen desgewenst kunnen halen en brengen.

Les in de eigen taal

De voertaal is dan weliswaar Engels, maar (kleine) kinderen zullen toch ook wel eens behoefte hebben aan contact in hun
eigen taal. “Er wordt zelfs les in gegeven, zoals Zweeds, Chinees, Duits maar ook Nederlands,” lacht Holterman. “En dat kan gecertificeerd worden afgerond. We voelen een grote verantwoordelijkheid naar de kinderen en hun ouders, we begeleiden hen intensief in hun keuze voor vervolgstudies en aanmelding bij universiteit.”

Boarding parents

Voor de kinderen die fulltime wonen en leren in Eerde heeft de school goed opgeleide ‘boarding parents’ in dienst, die 24 uur per dag de ontwikkeling van de kinderen volgen. “Juist voor de kinderen die hier zitten, zal het in de toekomst belangrijk zijn dat ze zelfstan- dig zijn en dat hun sociale competenties goed ontplooid zijn.

Escape om te sluiten