Commentaar: Recessie voorbij?

Klaas Knot had het al aangekondigd: de recessie is voorbij. En als u dit blad onder ogen krijgt, zijn zijn woorden bewaarheid. Of niet. Ik heb er een hard hoofd. Misschien ben ik wel murw gebeukt met alle slechte verhalen sinds oktober 2008. Alleen de spelletjesman die ik onlangs interviewde, heeft dit jaar zijn beste jaar ooit… Het is een financiële crisis waarin we zitten, we hebben op te grote voet geleefd, gladde bankjongens zijn vooral druk geweest met hun eigen bonussen door producten te verzinnen die niemand begreep en niemand nodig had, maar die onderaan de streep vooral goed waren voor de heertjes. Het is een vertrouwenscrisis geworden. Verzekeringsjongens had ik al niet in mijn kennissenkring en die paar bankjongens met wie ik privé omging… nee, liever niet meer. Die smerige mentaliteit; sorry, jij zult wel deugen, maar als je daar langere tijd werkt, moet je er mee besmet zijn…
Gladde bankjongens zijn vooral druk geweest met hun eigen bonussen door producten te verzinnen die niemand begreep en niemand nodig had
Nu mogen de banken geen euro meer uitlenen zonder zekerheid. Dat belemmert bedrijven en particulieren opnieuw. De bouw zal nooit meer worden zoals voor 2008. En dat is misschien maar goed ook. Zal de digitalisering (zoals in de nieuwsvoorziening) echt doorpakken? De vergrijzing wordt als groot gevaar beschouwd, wellicht ‘lost’ ze in de eerste jaren de problemen juist op? Zal de sterk verbeterde service van bedrijven blijvend zijn of was het slechts een schaamlap? Die enorme staatsschuld, dat begrotingstekort en tegenvallende belastingopbrengsten brengen ons in deze periode bij de essentie: wat mag je van een goede, sociale, sterke overheid verwachten en wat is pamperen? Heilige huisjes als cultuur, defensie, het sociale stelsel, publieke omroep, onderwijs… welke kosten zijn redelijk en moeten opgehoest worden door een samenleving waarin niet het recht van de sterkste geldt, en wat zijn ‘linkse hobby’s?’ Ach, zo’n crisis is soms zo slecht nog niet…

Escape om te sluiten