Commentaar: Chronisch te kort aan bedrijventerrein

Er is een chronisch tekort aan bedrijventerrein. En als je dan nagaat hoe slordig er met bestaande terreinen wordt omgesprongen springen de tranen je in de ogen. In het vorige nummer deed Jan Terlouw een boekje open over Hengelo, in dit nummer gaat het over het prestigieuze Business en Sciencepark. Als je je hardop afvroeg waarom daar een stadion en een uitgaanscentrum moest komen, werd je uitgelachen. De UT wil zelfs eigen terrein voor nieuwe bedrijven ontwikkelen. De rector werd onlangs daarvoor door wethouder Helder op de vingers getikt. Wat nu met Miracle Planet? Failliet laten gaan, een nieuwe exploitant zoeken? Verbouwen kost een klein vermogen. Afbreken ook. Honderd miljoen is een jaar of drie geleden geïnvesteerd. Het is een schande dat er met zoveel geld zo weinig is gebeurd. Een nieuwe flater voor B&W van Enschede dat blijkbaar zo vastgeklonken zit in de armen van een aantal ontwikkelaars dat ze weinig anders kunnen dan meewerken. De vrouw van Jan Mans verzuchtte onlangs dat haar man zo weinig tijd heeft gehad om te laten zien wat hij echt kan. Het dossier missers (vliegveld, dubbelstad, vuurwerkramp, Miracle Planet) wordt inmiddels per jaar aangevuld.

Escape om te sluiten