Commentaar: Twentestad

Een groot bedrijfsterreinen-onderzoek presenteert Twentevisie deze maand. Waarin met de Kamer van Koophandel, de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij en een aantal gemeenten is gesproken over de vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Het is een leerzaam verhaal. Het toont waar het fout is gegaan, het leert vooral hoe noodzakelijk eigenlijk Twentestad is. Niks identiteit, niks emoties. Onkunde, jaloezie en vriendjespolitiek in de grote steden waardoor duizenden nieuwe banen er niet komen. De Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij wil een eigen grondbedrijf oprichten. Niet uit luxe, maar om tegenwicht te bieden aan falend beleid. In het verleden en nu. Ik adviseer de Oom nog even te wachten op de mening van de Eerste Kamer over Twentestad. Het is absoluut nog geen gelopen koers. Maar ik adviseer de Oom wel alvast twee scenario's uit te werken. En werk niet zoals de politiek en ambtenaren in Hengelo die tot op de dag van vandaag weigeren te praten met hun collegae in Enschede en Borne. Kunnen die mensen niet strafrechtelijk vervolgd worden? En als Twentestad er komt, wil ik die mensen in elk geval nooit meer in een bestuurlijke of representatieve functie terugzien.

Escape om te sluiten