Nummer 16 (2)

Jan Boomkamp is een typische Twentse ondernemer. Ik hoef niet met hem op vakantie, maar ik ken ergere types. Hij heeft zijn eigenaardigheden, zijn handigheidjes, maar ik heb niet de indruk dat hij verrot is tot in zijn ziel. Veel mensen zijn bang voor hem, voor zijn grote muil, voor zijn politieke en ondernemende vriendjes. Een paar maanden geleden interviewde ik hem. Toen bekend werd dat hij in het radioprogramma Memphis te gast zou zijn, kreeg ik een stapeltje brieven. Een enkele met naam, de meeste anoniem. Wat hij allemaal geflikt had en wat ik hem allemaal moest vragen en toevoegen. Blijkbaar durfden ze dat zelf niet. Van ondernemers verwacht je dat ze de grenzen van de wet opzoeken. Als ik een pilsje drink in de kroeg wil ik onbewust dat de eigenaar gecontroleerd wordt. Van het biertje moet ik geen vergiftiging oplopen en als er brand uitbreekt, wil ik een redelijke kans hebben om weg te komen. Enschede en Volendam hebben geleerd dat gemeentebesturen en ambtenaren daar weinig aandacht voor hadden. Het draaide allemaal om werkgelegenheid. Ik begrijp de gemeente Borne dat ze een geheime afspraak met Jan Boomkamp hebben gemaakt. Boomkamp koopt namelijk elke vrije vierkante meter op. Hij is een halve speculant, een projectontwikkelaar. Dus in ruil voor de toezegging van Boomkamp geen grond meer te kopen, zegde Borne toe hem te helpen met de ontwikkeling van een Groenboulevard, een soort Cash&Carry van Huis en Tuin. Borne heeft het beste met Borne voor. En dat zo\'n afspraak geheim moet blijven, begrijp ik ook wel, want anders willen alle ondernemers zo\'n deal. Maar het deugt voor geen meter. Met wie heeft Borne nog meer geheime afspraken lopen? Maar Boomkamp had natuurlijk beter moeten weten. Bathmen, Ommen, Borne hebben met elkaar gemeen dat ze onder de gemeentelijke herindeling uit konden komen. Is dat leuk, is dat mooi? Absoluut niet. Welke sukkel wil er nou in zo\'n kaboutergemeente bestuurder worden? Dan krijg je een omhooggevallen domme varkensboer uit Hertme die zich met ruimtelijke ontwikkeling bezighoudt. Dan krijg je een bestuurlijke onbenul met grote bek als burgemeester. Maar Borne is wel zelfstandig gebleven, joepie. Al die weilanden met dorpskroegen met welluidende namen als Diepenheim en Ambt-Delden zijn samengegaan als Hof van Twente en hebben een topwijf als Bijleveld aan het roer. In Rijssen-Holten vertrekt Lonink (overleden Twentse familie en Zeeuws meisje met heimwee), maar er komt wel weer een goeie voor terug. Omdat die gemeenten iets voorstellen. De bestuurders in Borne zijn hypocriete, leugenachtige schooiers als ze hun afspraken niet nakomen. En voordat ik weer anonieme brieven krijg: nee, Boomkamp is geen vriendje van me, hij legt mijn tuin niet aan. Maar een democratie moet controleren, niet naaien! En al helemaal geen geheime afspraken maken.

Escape om te sluiten