Nummer 41: Tjalling Palmbergen is een waardeloze financieel directeur

Tjalling Palmbergen is een waardeloze financieel directeur. Daar waren ze bij Signaal in Hengelo al snel achter. Het is natuurlijk moeilijk om de legendarische Fred Engel op te volgen, maar die Palmbergen was de bekende knol in plaats van de verwachte citroen. Hij had een leuke referentie en een aardige babbel. Die combinatie doet een hoop. Toch kreeg Palmbergen al snel te horen dat hij niet capabel was, net taalgebruik voor optieven; Signaal wilde desnoods helpen met het zoeken naar een andere baan en daarbij kon Palmbergen zelfs (zo gaat dat in die kringen) een zak geld meekrijgen. En dan heb je het al gauw over een jaarsalaris van Jan Modaal. En dan een keer of drie, vier! Palmbergen vindt het echter te weinig en vecht het aan. Hij wil om precies te zijn 283.000 gulden, iets meer dan zijn eigen jaarsalaris bij Signaal. Iedereen in en om Signaal wist van de problemen met Palmbergen. Hij bleek een ontzettende droplul. Signaal stapt nu naar de rechter om de afkoopsom te laten vaststellen. De advocaat van Palmbergen werkt op uurloon en die vindt het allemaal wel prima, dus die zegt ook niet, ‘joh, doe niet zo gek, pak die anderhalve ton, vraag om een leuke referentie, want op die manier ben je ook bij je vorige baas weggegaan en ben je bij Signaal binnen gekomen; die truc lukt vast nog wel een keer.’ Bij Signaal erkennen ze dat ze een mooi getuigschrift in elkaar hadden gedraaid, waarin ze iets over een verschil van inzicht als reden voor het snelle vertrek hadden beschreven. Directeuren onder elkaar. Officieel heeft Signaal nooit iets negatiefs gezegd over Palmbergen als ik vroeg waarom ik die man nooit meer zag. Charmant. Palmbergen wil dus nog meer geld. Maar wat doet die engerd, hij gebruikt de huidige reorganisatie. Dat is zo ontzettend laf. Zo laag bij de grond, zo misselijkmakend, zo tendentieus, zo geraffineerd. Want Palmbergen functioneert gewoon niet en heeft zich nauwelijks met de reorganisatie bemoeid. Nooit heeft hij daarover gesproken met de bonden, ja een paar weken geleden heeft hij gebeld met het verzoek om een gesprek. De ondernemingsraad heeft hij nooit verteld dat hij het volstrekt oneens was met de reorganisatie. Pas toen hijzelf in de problemen kwam belde hij. Palmbergen zegt dat hij om zijn dissidente mening moet opzouten. Die Palmbergen is zo\'n type dat geld collecteert voor de hongerigen en daarvan lekker op vakantie gaat. Palmbergen werkte nog niet eens bij het bedrijf toen de plannen gemaakt werden, Palmbergen was nooit bij de onderhandelingen met de bonden betrokken en Palmbergen zat alweer thuis voor er concreet afspraken werden gemaakt. Een ratje. Dat in het oosten des lands niet meer aan het werk komt. Althans niet in zo\'n baan. Het leert hoe de jongens in die kringen elkaar altijd maar de bal toespelen en het siert Signaal dat ze het gevecht zijn aangegaan en zich niet laten chanteren.

Escape om te sluiten